جاذبه های گردشگری استانبول

شرکت مسافربری گیتی پیما

جاذبه های گردشگری استانبول

5 مورد از محبوب ترین جاذبه های گردشگری استانبول

  •  ایا صوفیه
  • مسجد سلطان احمد
  •  کاخ توپکاپی
  • کاخ دلما باغچه
  • روملی حصار